Hart- en vaatziekten

hartPatiënten die niet (meer) onder controle zijn bij een cardioloog kunnen terecht voor controle bij de praktijkondersteuner. Zij werkt volgens de richtlijnen Cardiovasculair Risicomanagement waarin het beleid t.a.v. de begeleiding van hoogrisicopatiënten voor hart -en vaatziekten en patiënten met hart- en vaatziekten is vastgelegd. Mocht er een reden zijn (een hoge bloeddruk ondanks medicatie) dan wordt u door de praktijkondersteuner doorgestuurd naar een van de huisartsen voor aanpassing van/of het starten van nieuwe medicatie.

Risicofactoren en bepaling cardiovasculair risico
In het spreekuur voor hart- en bloedvaten (CVR= cardiovasculair risico) wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen, zoals roken, overgewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, te weinig bewegen etc. Het is aan te raden uw risico eens te laten bepalen (voor mannen vanaf 50 jaar voor vrouwen vanaf 55 jaar).

Voor deze afspraak hebt u eerst urine- en/of bloedonderzoek laten verrichten. De uitslagen van het onderzoek worden met u besproken, de bloeddruk gemeten en het gewicht wordt bepaald. Met de uitslagen van bloed, urine, bloeddruk en gewicht, wordt een risicoprofiel berekend. Het risicoprofiel geeft aan hoe groot de kans is om hart-en vaatziekten te ontwikkelen. Samen met u wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het risicoprofiel te verlagen, dit wordt vastgelegd in een zogenaamd zorgplan. Het zorgplan wordt regelmatig samen met u geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Op welke termijn dit weer moet gebeuren zal met u besproken worden. Dit kan variëren en is afhankelijk van de hoogte van uw risico. In sommige gevallen zal u ook nog een afspraak bij de huisarts krijgen om samen met hem/haar het beleid en het zorgplan verder te bespreken.

Zorg programma hart- en vaatziekten
Het zorg programma hart- en vaatziekten is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma hart-en vaatziekten van de praktijk. Hiervoor werken wij nauw samen met fysiotherapeuten, apotheker, diëtist en specialisten uit de regio. Zelf heeft u ook een belangrijke rol in dit programma.

Afspraak
Indien u hier een afspraak voor wilt maken neem dan contact op met de assistente,0252 230697, kies 2.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de Hartstichting