Griepvaccinatie

Op 10 november zal de jaarlijkse griepvaccinatie worden uitgereikt.

Datum: Donderdag 10 november
Plaats: Agneshove 83, 2215 HS Voorhout (priklocatie SCAL/locatie waar wij met onze praktijk ook spreekuren houden).

Iedereen die in aanmerking komt voor de griepvaccinatie ontvangt in de week voorafgaand aan deze datum een uitnodigingsbrief via de post. Het tijdstip waarop u wordt verwacht vindt u terug in de uitnodigingsbrief.
Mocht u verhinderd zijn op deze datum kunt u ook contact opnemen met de assistente. Er wordt een nieuwe datum met u gepland ná 10 november. In verband met een beperkte beschikbaarheid is het mogelijk dat de griepvaccinaties niet meer voorradig zijn op dat moment.

Indien u bent geboren tussen het jaartal 1953 en 1956 ontvangt u een extra uitnodiging voor de pneumokokken vaccinatie.

 

Meer informatie met betrekking tot beide vaccinaties vindt u terug in onderstaande links.

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik

https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik

 

Urine-onderzoek bij het vermoeden van blaasontsteking

Indien u plasklachten ervaart, waarbij u vermoedt een blaasontsteking te hebben, kunt u de urine op de praktijk laten controleren via de assistente. Wij verzoeken u onderstaande stappen te doorlopen:

  • U vangt de (ochtend)urine thuis op in een schoon potje.
  • Noteer op het potje uw naam, geboortedatum en telefoonnummer.
  • Vervolgens vult u deze vragenlijst in. Indien u thuis niet in de gelegenheid bent om de vragenlijst te printen of in te vullen, liggen er op de praktijk vragenlijsten geprint voor u klaar.
  • Geef het potje met de vragenlijst voor 12uur af bij de assistente.

De assistente zal na overleg met de huisarts contact met u opnemen om de uitslag te bespreken.

Inzage deel van uw persoonlijk dossier

Per 1 Januari is het WETTELIJK VERPLICHT om patiënten van 16 jaar en ouder elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Via het portaal MijnGezondheid.net kunt u 7 dagen in de week 24 uur per dag beschikken over uw gegevens tenminste als wij uw juiste emailadres hebben.

U kunt meer informatie verkrijgen als u ook kijkt op de website MijnGezondheid.net. en open-eerstelijn.nl .

Wilt u als u hiervan gebruik wilt maken ons uw emailadres en uw 06-nummer doorgeven?

Graag via de mail aan praktijk@oosthoutartsen.nl .

Wij hopen dat we op deze manier gemakkelijk kunnen communiceren en dat we u op een goede, eigentijdse manier van dienst kunnen zijn! Dat is in deze tijd van groot belang gebleken.

Medewerkers Huisartsenpraktijk Oosthout

Vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over corona

Bent u of uw naaste bezorgd over uw klachten of gezondheid? Twijfelt u of iets kwaad kan? Kijk dan eerst op http://www.thuisarts.nl  Daar leest u wat u kunt doen en of u de huisarts moet bellen. Twijfelt u toch nog of worden klachten erger? Bel dan de praktijk. Ga NIET naar de praktijk toe.

De assistente zal u vragen stellen zodat zij weet welke zorg op dat moment het beste bij u past. Het kan zijn dat u een telefonische afspraak, een consult of een visite krijgt. Als blijkt dat u toch moet komen, dan zorgt uw huisarts dat dat veilig kan. Dit doet de huisarts door ervoor te zorgen dat u niet dichtbij iemand komt die (mogelijk) corona heeft.

Er mag maar 1 patiënt in de wachtkamer zijn.  Als de huisarts bij u op visite moet komen worden daarvoor de noodzakelijke maatregelen genomen.