Diabetes

DiabetesDiabetes is een inmiddels veel voorkomende chronische aandoening, die chronisch zorg/controle behoeft. Het is belangrijk om goed ingesteld te zijn, omdat daarmee de klachten en complicaties zoveel mogelijk beperkt worden met behoud van kwaliteit van leven.

Op de locatie Agneshove wordt het Diabetesspreekuur gehouden.Twee à drie keer per jaar komt u op het spreekuur voor een korte controle bij de speciaal hiervoor opgeleide praktijkondersteuner (POH). Zij werkt nauw samen met uw huisarts en heeft iedere week uitgebreid patiëntenoverleg. Bij de korte controle worden de bloedsuiker en het gewicht bepaald en de bloeddruk gemeten. Tevens kunt u terecht met vragen over Diabetes.

Eèn keer per jaar krijgt u een jaarcontrole bij de POH en de huisarts. Hierbij wordt uitgebreid urine- en bloedonderzoek verricht, bloeddruk gemeten, gewicht bepaald en voetonderzoek gedaan. De gegevens worden met u besproken en samen met u wordt het beleid bepaald en het zorgplan opgesteld voor het komende jaar. De huisarts evalueert met u de begeleiding en het beloop in de ontwikkeling van het zelfmanagement.

Naast deze bezoeken op het spreekuur wordt één keer per twee jaar een oogonderzoek aangeboden.

ZORGPROGRAMMA DIABETES
Het diabetes-spreekuur is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma diabetes van praktijk Oosthout. Wij werken nauw samen met fysiotherapeut, diëtist, apotheker en specialisten. U hebt zelf een belangrijke rol in dit zorgprogramma.

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken bel met de assistente 0252 230697, optie 2.