GRIEPVACCINATIE, belangrijke informatie

Alleen de patiënten die een uitnodiging hebben ontvangen kunnen op 5 november terecht voor de griepvaccinatie. 

Indien u echt niet in de gelegenheid bent op 5 november te komen dient u de website in de gaten te houden wanneer de volgende lichting plaats vindt.

Patiënten vanaf 1970 en jonger krijgen later een uitnodiging.

In verband met de verwachten schaarste aan griepvaccins het volgende:

De SNPG (stichting nationaal programma grieppreventie) vraagt ons voorrang te geven aan de mensen die het meest baat hebben bij een vaccinatie. Dit betreft de mensen met een Medische indicatie en ouderen binnen de doelgroep, zoals de 70 plussers.                   Wij hebben als praktijk ook een tekort aan griepprikken. We vragen of u wilt overwegen om  UW GRIEPPRIK AF TE STAAN AAN BOVENGENOEMDE DOELGROEPEN.

Wij zetten u dan op de reservelijst, maar met een risico dat u dit jaar geen griepvaccinatie krijgt als wij geen nalevering krijgen.                     Als u daartoe bereid bent wilt u dit dan doorgeven aan ons op praktijk@oosthoutartsen.nl

Indien u de griepvaccinatie niet wilt graag  doorgeven per email aan: praktijk@oosthoutartsen.nl

Heeft u nog een vraag: per email naar de praktijk: praktijk@oosthoutartsen.nl