Voor instructies met betrekking tot uw klachten of het nalezen van adviezen die uw huisarts met u heeft besproken:

Hebt u gezondheidsklachten en twijfelt u of deze klachten een bezoek aan de huisarts behoeven:

Indien u op reis gaat naar een bestemming waarvoor een reizigersvaccinatie noodzakelijk is, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de GGD Hollands Midden. Zij geven u advies over welke vaccinaties voor u van belang zijn en voorzien u van de vaccinaties met benodigde registraties.

Voor eventueel een priklocatie in Voorhout kunt u gebruik maken van reisprik.nl. Iedere donderdagmiddaghebben zij spreekuur bij ons zorgcentrum op de Agneshove 83.

Raadpleeg MijnGezondheid.net voor de onderstaande zaken
-Inzage in uw dossier
-Voor het maken van een fysieke afspraak bij de arts
-Voor het maken van een telefonische afspraak bij de arts
-Voor het maken van een e-consult) 
-Voor het aanvragen van herhaalrecepten

NB: Indien alle plaatsen vergeven zijn, dan betekent het niet dat wij u die dag niet kunnen zien. Wij hebben een beperkt aantal plekken gereserveerd voor MijnGezondheid.net.