Klachten

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons
bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. (Klachtenformulier HAP Oosthout)

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een
onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Betreft het een klacht gericht aan dr Zonneveld/dr Duijzer /dr de Groot of een van de assistentes/praktijkondersteunders dan kunt het volgende klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/klachtenreglement).
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Betreft het een klacht gericht aan dr van Oostrom dan kunt u het volgende klachtenformulier gebruiken op de website van de stichting DOKh (https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 072-5279100.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen.

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.