Klachten

Indien u ontevreden bent over ons of de praktijk dan stellen wij het op prijs wanneer u dit eerst met ons bespreekt. Zodra wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij proberen om dit voor u op te lossen. Om uw klacht kenbaar te maken kunt u indien gewenst gebruik maken van ons klachtenformulier (zie onderstaande knop ‘klachtenformulier’).

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een
onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.

De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt het volgende klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE ( https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/klachtenreglement).
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.