POH Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

POH Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
POH-GGZ: ondersteuning bij psychische en somatische klachten.

Waar staat de afkorting POH-GGZ voor?
POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg.
De POH-GGZ maakt gebruik van hetzelfde dossier als uw huisarts.

Wat kan de POH-GGZ van Huisartsenpraktijk Oosthout voor mij betekenen?
De POH-GGZ is iemand die is opgeleid voor het begeleiden van mensen met psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressie, burn-out en angstklachten. Ook biedt zij hulp bij het omgaan met lichamelijke klachten of beperkingen en is zij op de hoogte van de sociale kaart zodat eventuele doorverwijzing zo gericht mogelijk is.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van de POH-GGZ is dat u zoveel mogelijk op eigen kracht aan de slag gaat met uw problemen. De POH luistert en inventariseert uw klachten en helpt u tot oplossingen te komen. Soms geeft zij uitleg over het ontstaan en het beloop van uw klachten. Ook kan zij u helpen ongewenste patronen te herkennen en te doorbreken.

Gesprekken
Er vindt een intake gesprek plaats en de POH-GGZ maakt in overleg met u een vervolgafspraak.
Een aantal vervolggesprekken met de POH-GGZ is vaak voldoende om de draad weer op te pakken.
Wanneer blijkt dat u meer, langdurige en/of gespecialiseerde zorg nodig heeft zal de POH-GGZ in overleg met u en uw huisarts besluiten u gericht te verwijzen.

Aanmelden
Als u met uw huisarts overeenkomt dat aanmelding bij de POH-GGZ wenselijk is, dan kunt u via de assistente een afspraak maken. Wanneer een gemaakte afspraak bij nader inzien niet schikt, vragen wij u vriendelijk om deze tenminste 24 uur tevoren te verzetten. Uw afwezigheid heeft namelijk tot gevolg dat anderen langer op ondersteuning moeten wachten.