U heeft een afspraak bij de POH ouderen

POH ouderen staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor ouderenzorg.

De POH ouderen en de huisarts werken samen bij het in kaart brengen, monitoren en begeleiden van problemen die ontstaan op latere leeftijd. Dit kunnen lichamelijke problemen zijn, maar soms ook psychosociale problemen.

Binnen onze praktijk is Mw. Ina van Swieten werkzaam binnen deze functie, aanwezig op woensdagmiddag.


Waarom een POH ouderen in de huisartsenpraktijk?

Wij vinden het belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn bij problemen die zich ontwikkelen naarmate uw leeftijd vordert. Zo kunnen wij u hierin adviseren en ondersteunen. Het doel van deze ondersteuning is dat u binnen een veilige situatie thuis kunt verblijven. De POH ouderen neemt om die reden telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis.

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt u algehele situatie in kaart gebracht. Er wordt gekeken hoe u zich thuis redt, of er genoeg zorg is, hoe het zit met bewegen en voeding en welke mantelzorgers er om u heen staan. Soms wordt er bloed afgenomen of een geheugentest gedaan. De afspraak wordt alleen gemaakt indien u prijs stelt op deze “samenwerking”.

De POH ouderen kan helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het vroegtijdig opsporen van lichamelijke verslechtering of achteruitgang van het geheugen
  • het opsporen van gevaarlijke omstandigheden binnen de thuissituatie
  • het vroegtijdig ontdekken van stemmingsklachten of eenzaamheidsproblematiek
  • het geven van advies omtrent hulpmiddelen in de thuissituatie
  • het zoekende naar passende activiteiten en daginvulling

Met uw huisarts wordt overlegd welke hulp meerwaarde voor u zou kunnen hebben. U kunt hierbij denken aan thuiszorg, dagbesteding, hulpmiddelen of nader onderzoek van bijvoorbeeld uw geheugen. Dit wordt met u (en eventueel uw mantelzorger) besproken. De praktijkondersteuner houdt contact met u. Natuurlijk kan het ook zijn dat er verder geen acties nodig zijn en wordt de zorg afgesloten.

Vertrouwelijkheid
De gesprekken zijn vertrouwelijk, de POH ouderen maakt verslagen in het Huisartseninformatiesysteem. Deze zijn alleen toegankelijk voor medewerkers binnen de praktijk. De huisarts is verantwoordelijk voor de begeleiding van de POH ouderen en zal op de hoogte blijven van de voortgang.

Annuleren van een gesprek
We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u bij voorkeur minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.