U heeft een afspraak bij de POH Somatiek

Introductie

POH somatiek staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor somatiek (POH-S).

De POH-s en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met diabetes, cardiovasculaire en/of pulmonale klachten óf met een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze klachten. Binnen onze praktijk is Mw. Jolanda Turk werkzaam als POH-s, aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. Haar spreekkamer bevindt zich op locatie Agneshove.


Waarom een POH Somatiek in de huisartsenpraktijk?

Met een POH-somatiek in de praktijk is het mogelijk om laagdrempelig en meer frequent controles uit te voeren gericht op risicofactoren en specifieke klachtenpatronen. De POH somatiek richt zich tot verschillende specifieke aandoeningen en problemen.


Diabetes mellitus

Indien u bekend bent met de diagnose diabetes mellitus is het van belang om de suikerwaarde zo goed mogelijk in te stellen. Hiermee worden uw risico’s op het ontwikkelen van complicaties zo laag mogelijk. Daarbij streven wij ernaar om eventuele complicaties in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Gemiddeld twee tot drie keer per jaar komt u hiervoor bij de POH-s op het spreekuur. Aldaar wordt navraag gedaan naar specifieke klachten, de bloedglucose, het gewicht, en de bloeddruk worden gemeten. Één keer per jaar wordt deze afspraak voorafgegaan door een uitgebreide bloedcontrole via het laboratorium. Uiteraard kunt u ook voor aanvullende vragen omtrent de ziekte of de medicatie terecht bij de POH-S.

Daarnaast komt u één keer per jaar bij de huisarts om de status van de diabetes en eventuele klachten te bespreken. Tevens volgt één keer per twee jaar een oogcontrole via de fundoscopist.


Cardiovasculair verhoogd risico

Indien u in het verleden een cardiovasculair event heeft doorgemaakt wordt u in de acute situatie vaak behandeld in het ziekenhuis. Nadien blijft het van belang om uw risicofactoren op het ontwikkelen van een nieuw event regelmatig in kaart te brengen.

In andere gevallen wordt bij u een risicoverhogende factor op het ontwikkelen van cardiovasculaire problemen gevonden zonder dat er sprake is van een event in het verleden. Ook dan kan de POH-somatiek samen met u aan de slag om deze factoren te controleren.

Middels leefstijladviezen, via begeleiding van de diëtist/ leefstijlcoach/psycholoog /fysiotherapeut en/of middels medicatie proberen wij samen met u deze risicofactoren zo laag mogelijk te houden. Mnimaal één keer per jaar vindt een laboratoriumonderzoek plaats gevolgd een afspraak op het spreekuur bij de POH-S. Aldaar worden het gewicht, de bloeddruk en de leefstijlfactoren van invloed doorgenomen.


Astma en COPD
Indien u bekend bent met astma en/ COPD zal u minimaal jaarlijks door onze praktijkondersteuner worden opgeroepen voor controle. Zij gaat uw huidige status van klachten na en verricht een longfunctie onderzoek. Samen met de huisarts beoordeeld zij nadien of een start/aanpassing van inhalatiemedicatie te adviseren is. Het advies wordt via de POH-s aan u teruggekoppeld. Na eventuele wijzigingen volgt op korte termijn ook weer een controle afspraak via de POH-s. Het longziektespreekuur is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma Longziekten. Binnen dit programma werken wij nauw samen met fysiotherapeuten, apotheker, diëtist en longartsen uit de regio.

Stoppen met roken
Om te stoppen met roken is moed, doorzettingsvermogen en motivatie nodig. Wij helpen u met intensieve persoonlijke begeleiding door een ervaren zorgverlener. Samen gaan we op zoek naar de beste manier voor u om te stoppen met roken. De POH-s staat geregistreerd in het kwaliteitsregister Stoppen met roken, dit betekend dat zij gekwalificeerd is om persoonsgerichte begeleiding te bieden conform de hiervoor landelijk opgestelde richtlijnen. Indien er wordt gekozen voor medicamenteuze ondersteuning bij het stoppen, gaat dit altijd in overleg met de huisarts.
Uw zorgverzekering vergoedt het stoppen met roken en de eventuele hulpmiddelen, de kosten komen ten laste van uw eigen risico. De hulpmiddelen worden alleen vergoed als u ook coaching volgt.

Vertrouwelijkheid
De gesprekken zijn vertrouwelijk, de POH somatiek maakt verslagen in het Huisartseninformatiesysteem. Deze zijn alleen toegankelijk voor medewerkers binnen de praktijk. De huisarts is verantwoordelijk voor de begeleiding van de POH somatiek en zal op de hoogte blijven van de voortgang.

Annuleren van een afspraak
We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u bij voorkeur minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.