Toestemming

Geef toestemming voor het elektronisch delen van uw medische gegevens

Soms kan het van levensbelang zijn dat uw medische gegevens bij uw huisarts en apotheek kunnen worden ingezien door andere zorgverleners. Hiervoor is het Landelijk Schakelpunt (LSP) ingesteld door VZVZ. Voor uw huisarts of apotheker uw medische gegevens kan delen, moet u eerst toestemming geven. Dit kan via uw huisarts en apotheker of direct veilig online (met DigID en sms) via:

www.ikgeeftoestemming.nl


Wanneer is het delen van medische gegevens van belang?

 • Bij onverwacht zorg door ziekte, blessure of ongeval
 • Bij behandeling door onbekende of meerdere artsen en apothekers

 

Voor wie is het delen van medische gegevens belangrijk?

 • Ouderen en chronisch zieken
 • Mensen die veel onderweg en op reis zijn
 • Mensen met een risicovol beroep of sport

Waarom is het inzien van medische gegevens nodig?

 • Inzien van uw actuele medische gegevens
 • Snel een goed beeld van uw medische situatie krijgen
 • Juiste zorg ontvangen van uw zorgverlener

 

Welke zorgverleners kunnen uw medische gegevens inzien?

 • Huisartsen, apothekers en medisch specialisten die zijn aangesloten bij het LSP
 • Alleen inzage als dat nodig is voor uw behandeling

Welke gegevens worden gedeeld?

 • Persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Overzicht van verstrekte medicijnen
 • Samenvatting van uw huisartsdossier (waarnemend huisarts)

Hoe kunt u uw medische gegevens veilig delen?

 • Via speciaal, beveiligd netwerk: het LSP (Landelijk Schakelpunt)
 • Na goedkeuring aan uw huisarts en apotheek

Hoe geeft u toestemming voor het elektronisch delen van medische gegevens?