Diabetes

Diabetes is een inmiddels veel voorkomende chronische aandoening, die chronisch zorg/controle behoeft. Het is belangrijk om goed ingesteld te zijn, omdat daarmee de klachten en complicaties zoveel mogelijk beperkt worden met behoud van kwaliteit van leven.

Op de locatie Agneshove wordt het Diabetesspreekuur gehouden.Twee à drie keer per jaar komt u op het spreekuur voor een korte controle bij de speciaal hiervoor opgeleide praktijkondersteuner (POH). Zij werkt nauw samen met uw huisarts en heeft iedere week uitgebreid patiëntenoverleg. Bij de korte controle worden de bloedsuiker en het gewicht bepaald en de bloeddruk gemeten. Tevens kunt u terecht met vragen over Diabetes.

Eèn keer per jaar krijgt u een jaarcontrole bij de POH en de huisarts. Hierbij wordt uitgebreid urine- en bloedonderzoek verricht, bloeddruk gemeten, gewicht bepaald en voetonderzoek gedaan. De gegevens worden met u besproken en samen met u wordt het beleid bepaald en het zorgplan opgesteld voor het komende jaar. De huisarts evalueert met u de begeleiding en het beloop in de ontwikkeling van het zelfmanagement.

Naast deze bezoeken op het spreekuur wordt één keer per twee jaar een oogonderzoek aangeboden.

ZORGPROGRAMMA DIABETES
Het diabetes-spreekuur is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma diabetes van praktijk Oosthout. Wij werken nauw samen met fysiotherapeut, diëtist, apotheker en specialisten. U hebt zelf een belangrijke rol in dit zorgprogramma.

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken bel met de assistente 0252 230697, optie 2.

Longziekten

Speciaal voor mensen met een (mogelijke) longziekte (Astma/COPD), hebben wij een spreekuur opgezet. Dit spreekuur wordt verzorgd door een speciaal hiervoor opgeleide praktijkondersteuner (POH).
Bent u ouder dan 40 jaar, rookt u en heeft u regelmatig last van hoesten, dan kunt u een afspraak maken op dit spreekuur, het onderzoek wat wordt verricht is een longfunctieonderzoek.

Eerste bezoek
Tijdens het eerste bezoek zal de praktijkondersteuner uw klachten uitgebreid inventariseren en uw longfunctie wordt gemeten met behulp van een spirometer. Zij meet daarmee hoe de toestand van uw longen is.

Periodieke controle
Indien blijkt dat er sprake is van Astma en/of COPD is het belangrijk uw klachten en/of het medicijngebruik periodiek te bespreken. Dit betekent dat u minstens 1x per jaar op het longziektespreekuur komt. Indien nodig kan uw medicatie worden aangepast naar aanleiding van de klachten en/of metingen.

Afstemming met gespecialiseerde arts en uw eigen huisarts
Alle patiënten die het longziektespreekuur bezoeken, worden besproken met de huisarts. In samenspraak met uw eigen huisarts wordt het beleid bepaald.

Zorgprogramma Longziekten
Het longziektespreekuur is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma Longziekten. Hiervoor werken wij nauw samen met fysiotherapeuten, apotheker, diëtist en longartsen uit de regio. Zelf heeft u een belangrijke rol in dit programma.

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken? Bel dan met de praktijkassistente 0252-230697 (kies 3)

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het  Longfonds.

Stoppen met roken

Wij helpen u naar een rookvrije toekomst
Er zijn veel goede redenen om te stoppen met roken. U wilt het zelf graag of uw arts / specialist heeft stoppen geadviseerd. U wilt wel stoppen, maar hoe? Meldt u dan aan voor ons speciale zorgprogramma ‘Stoppen met roken’. Wij geven u de ondersteuning die nodig is om echt van het roken af te komen.

Stoppen met roken gaat niet vanzelf
Om te stoppen met roken is moed, doorzettingsvermogen en motivatie nodig. Wij helpen u met intensieve persoonlijke begeleiding door een ervaren zorgverlener. Samen gaan we op zoek naar de beste manier voor u om te stoppen met roken.

Uw individuele programma
Voor het samenstellen van uw persoonlijke programma bespreekt u samen met de coach welke eventuele belemmeringen u tegen kunt komen en hoe u deze het best kunt omzeilen of overwinnen. Er is veel mogelijk. Het gaat om de beste manier voor u. Natuurlijk bepreken we ook of u hulpmiddelen nodig heeft en welke.

Er is wat ons betreft niet èèn weg die leidt naar het stoppen met roken, samen gaan we op zoek naar de weg die het beste is voor u persoonlijk.

Erkende kwaliteit
De huisarts en praktijkondersteuner staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Stoppen met roken. Dit betekent dat u gegarandeerd de volgende zorgdiensten binnen het programma ontvangt:

  •  Deskundige en persoonlijke coaching gedurende +/- 6 gesprekken
  •  Goed opgeleide persoonlijke coaches met ruime ervaring
  •  Stopadvies op maat

Kosten
Uw zorgverzekering vergoedt het stoppen met roken en de eventuele hulpmiddelen. De hulpmiddelen worden alleen vergoed als u ook coaching volgt. De kosten komen ten laste van uw eigen risico. Dit is maximaal € 360,- en meer indien u een hoger eigen risico heeft. Maar wat kosten sigaretten u per jaar? Kies voor een gezonde rookvrije toekomst en bespaar vele euro’s.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de assistente of de praktijkondersteuner.

Hart- en vaatziekten

Patiënten die niet (meer) onder controle zijn bij een cardioloog kunnen terecht voor controle bij de praktijkondersteuner. Zij werkt volgens de richtlijnen Cardiovasculair Risicomanagement waarin het beleid t.a.v. de begeleiding van hoogrisicopatiënten voor hart -en vaatziekten en patiënten met hart- en vaatziekten is vastgelegd. Mocht er een reden zijn (een hoge bloeddruk ondanks medicatie) dan wordt u door de praktijkondersteuner doorgestuurd naar een van de huisartsen voor aanpassing van/of het starten van nieuwe medicatie.

Risicofactoren en bepaling cardiovasculair risico
In het spreekuur voor hart- en bloedvaten (CVR= cardiovasculair risico) wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen, zoals roken, overgewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, te weinig bewegen etc. Het is aan te raden uw risico eens te laten bepalen (voor mannen vanaf 50 jaar voor vrouwen vanaf 55 jaar).

Voor deze afspraak hebt u eerst urine- en/of bloedonderzoek laten verrichten. De uitslagen van het onderzoek worden met u besproken, de bloeddruk gemeten en het gewicht wordt bepaald. Met de uitslagen van bloed, urine, bloeddruk en gewicht, wordt een risicoprofiel berekend. Het risicoprofiel geeft aan hoe groot de kans is om hart-en vaatziekten te ontwikkelen. Samen met u wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het risicoprofiel te verlagen, dit wordt vastgelegd in een zogenaamd zorgplan. Het zorgplan wordt regelmatig samen met u geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Op welke termijn dit weer moet gebeuren zal met u besproken worden. Dit kan variëren en is afhankelijk van de hoogte van uw risico. In sommige gevallen zal u ook nog een afspraak bij de huisarts krijgen om samen met hem/haar het beleid en het zorgplan verder te bespreken.

Zorg programma hart- en vaatziekten
Het zorg programma hart- en vaatziekten is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma hart-en vaatziekten van de praktijk. Hiervoor werken wij nauw samen met fysiotherapeuten, apotheker, diëtist en specialisten uit de regio. Zelf heeft u ook een belangrijke rol in dit programma.

Afspraak
Indien u hier een afspraak voor wilt maken neem dan contact op met de assistente,0252 230697, kies 2.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de  Hartstichting

Ouderenzorg

Het zorgprogramma ouderenzorg heeft als doel om ouderen binnen de praktijk extra aandacht te geven, zodat zij op een veilige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Onze praktijkondersteuner Ouderenzorg kan contact met u opnemen om een afspraak in te plannen voor een huisbezoek.

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt u algehele situatie in kaart gebracht. Er wordt gekeken hoe u zich thuis redt, of er genoeg zorg is, hoe het zit met bewegen en voeding en welke mantelzorgers er om u heen staan. Soms wordt er bloed afgenomen of een geheugentest gedaan. De afspraak wordt alleen gemaakt indien u prijs stelt op deze “samenwerking”.

Met uw huisarts wordt overlegd welke hulp meerwaarde voor u zou kunnen hebben. U kunt hierbij denken aan thuiszorg, dagbesteding, hulpmiddelen of nader onderzoek van bijvoorbeeld uw geheugen. Dit wordt met u (en eventueel uw mantelzorger) besproken. De praktijkondersteuner houdt contact met u. Natuurlijk kan het ook zijn dat er verder geen acties nodig zijn en wordt de zorg afgesloten.

Als u zich zorgen maakt om uw vader, moeder of bijvoorbeeld een buurvrouw kunt u contact opnemen met de huisarts.